Veilig werken is voor alle bedrijven -van klein tot groot- een belangrijk thema. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het treffen van de juiste maatregelen om risico’s tot een minimum te beperken. Het instrueren en opleiden van uw personeel vormt daarvan een essentieel onderdeel. In de Arbowetgeving zijn daartoe voorschriften opgenomen.

Veel werkgevers zijn niet gemakkelijk enthousiast te krijgen om de operationele medewerkers te laten certificeren. ‘Kost teveel tijd en geld’ is een veel gehoorde opmerking, terwijl nut en noodzaak niet worden herkend. Toch is het onverstandig om deze zaken niet of niet afdoende geregeld te hebben. Denk daarbij aan alle nadelige gevolgen die bijvoorbeeld een ongeval kan hebben voor uw bedrijf: persoonlijk letsel, ziekteverzuim, maar ook boetes en imagoschade.

Een cursusdag bij Lems VWI heeft altijd tenminste deze twee doelen: 1. op een goede en grondige manier bezig zijn met de veiligheidsaspecten van het werken met risicovolle machines, en: 2. uw werknemers worden aantoonbaar gecertificeerd voor de vereiste deskundigheid.

Ik help u graag om voor de onderstaande kwalificaties  de opleiding en certificering op het door u gewenste niveau te brengen. Kwalitatief, flexibel, aantrekkelijk geprijsd, kortom: op maat. Neem contact op via de contactpagina om vrijblijvend een afspraak te maken, meer informatie te verkrijgen of uw vraag te stellen. Of gebruik het inventarisatieformulier om een indicatieve offerte te ontvangen.


Hoogwerker

Hoogwerkers zijn en blijven machines waaraan grote risico’s verbonden zijn. Voor de gebruikers van hoogwerkers een ‘must’ om de machine veilig te kunnen bedienen en voor werkgevers een must om aantoonbaar te maken dat de medewerker op het juiste niveau is opgeleid. Certificering mogelijk via IPAF, BMWT of Tüv Nederland. Gebruik het inventarisatieformulier hoogwerker om een vrijblijvende offerte aan te vragen. Of bel direct: 085-1305627

Heftruck

In heel veel bedrijven wordt met heftrucks gewerkt. In magazijnen, fabrieken, op buitenterreinen. Om alle werkzaamheden veilig te laten verlopen is altijd inzicht en specifieke deskundigheid vereist. Certificering mogelijk via BMWT of Tüv Nederland. Gebruik het inventarisatieformulier heftruck om een vrijblijvende offerte aan te vragen. Of bel direct: 085-1305627

Hijsen

Het hijsen van lasten met behulp van een hijsinstallatie is een risicovolle activiteit. De last moet op de juiste wijze worden  aangeslagen en verplaatst. Daarbij dienen de goede hijsmaterialen gekozen te worden. Certificering voor het BMWT-certificaat. Gebruik het inventarisatieformulier hijsen om een vrijblijvende offerte aan te vragen. Of bel direct: 085-1305627

Verreiker

De verreiker is een multifunctioneel apparaat. En dus complex in de bediening en een risicovolle machine. Er kan gewerkt worden met vorkenbord, hoogwerkerbak en hijsfunctie beneden de 10 tonmeter. Certificering mogelijk via BMWT. Gebruik het inventarisatieformulier verreiker om een vrijblijvende offerte aan te vragen. Of bel/app direct: 085-1305627